HITTA POWER - TA MAKTEN ÖVER DIN HÄLSA
En föreläsning för dig som vill inspireras till att hitta kraften och möjligheten inom dig att ta makten över din hälsa!Min föreläsning handlar om att få människor att ta en större egenmakt över sin hälsa och hur man med enkla knep och redskap kan lyckas med det man vill uppnå. Jag berättar om hur man med små justeringar i sin vardag kan få positiva hälsoeffekter till ett ökat välmående. För att lyckas med detta krävs det att vi skapar förutsättningar för oss själva så att kroppen och knoppen kommer i balans.Ett annat område som jag berör är våran vilja för prestation. Jag beskriver då om hur viktigt det är att ro om sig själv och sitt eget tempel, för vem är det du presterar? Jag delar med mig av egna erfarenheter och upplevelser om hur du själv kan ge dig den POWER du behöver för att lyckas med din prestation.Självklart är min föreläsning forskningsbaserad och jag använder mig av moderna, enkla knep för att skapa förståelse för det som ibland kan tänkas vara komplicerat.


Jag gör det personligt, och underhållande, vilket gör att jag talar med glädje, entusiasm och värme. 

"Karolina berör i sin historia och sprider glädje i publiken. även om det skiftar mellan allvar och lättsamhet så är det på ett genuint och äkta sätt hon delar med sig av sina erfarenheter, tips och reflektioner. Bjud in henne vettja" //Sandra

"En härlig kombination av humor och allvar. Karolina behandlar begreppet hälsa på ett enkelt och förståligt sätt" //Johanna